Hvad betyder restriktionerne for dig?

COVID 19 restriktioner

COVID19 orientering

AVN Gruppen følger gældende vejledninger fra Sundhedsstyrelsen
Derudover har vi igangsat en række tiltag for at undgå smittespredning af COVID19 virus.

Besøg udefra
Gæster som skal besøge AVN Gruppens afdelinger, vil kun blive lukket ind efter forudgående aftale med en AVN medarbejder.

Afspritning
Dørhåndtag og toiletter mv. rengøres og afsprittes jævnligt. 
Vores medarbejdere afspritter hænder, hver gang der skiftes til et nyt lokale og ved udgang f.eks. kantine. 

Kundeservice
Vi holder lager, produktion og kundeservice åbent som normalt.

Du kan bestille ordre via vores webshop, telefon og e-mail, som du plejer.

Salg
Vores eksterne konsulenter kommer gerne på besøg hos dig.

Serviceteknikere
Der ydes service, reparationer og løses andre opgaver af vores servicefolk og teknikere, hvis du ønsker det.

Beskyt dig selv og andre
Det er vigtigt, at både du og vores medarbejdere føler sig trygge samt at hygiejne og afstands forholdsregler følges under besøget.

Vores medarbejdere overholder selvfølgelig jeres gældende regler for at begrænse smittespredning. 

Værksted og produktion
Værksted og produktion kører som normalt.


Aflæsning og pålæsning - fragt
Vi henstiller til at alle eksterne samarbejdspartnere udfører af- og pålæsning efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Særligt med fokus på håndhygiejne og afstand til vores medarbejdere.
 

Beskyt dig selv og andre
Kontakt vores medarbejdere, hvis du har spørgsmål.

AVN Gruppen A/S - 11. januar 2022